15 Agustus 2009

Rahasia Puasa dan Syarat Batinnya


(fasal ketiga ‘Tazkiyatun Nafs’ -Sa’id Hawwa-)

Ketahuilah bahwa puasa itu ada tiga tingkatan :
1.Puasa orang awam
Ialah menahan perut dan kemaluan dari memperturutkan syahwat.

2.Puasa orang khusus
Ialah menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dan semua anggota badan dari berbagai dosa.

Ikhlas itu Perkara Hati

Sahabat, mari bicara tentang keikhlasan. Ikhlas adalah perkara hati, karenanya tidak ada yang berhak memberikan penilaian hanya berdasarka...